Melatonin bezpečný a účinný!

melatonin_3Řádově kolem 35 rokem života začíná hladina hormonu melatonin v organizmu klesat. Proto vyvstává v organizmu deficit melatoninu a výsledkem je tak nespavost. Celá řada studii hodnotících melatonin jako optimální denní dávku udává 5 mg.

A teď vysvětlím, hodnocení je prováděno na zdravých nezřídka mladých jedincích. Přiznejme si, kolik z nás má to štěstí být mladým a zdravým.

Teď se závěru studii, všechny studie se shodují na tom, že melatonin není návykový, nebyla stanovena dávka, kterou by se šlo předávkovat (např. byly podávány dávky 300 až 5000 mg – tady dodám pro úplnost, že byly sledovány úplně jiné terapeutické cíle, konkrétně možný přínos v léčbě onkologických onemocnění a rovněž vliv melatoninu na regeneraci organizmu. Dodám, že výsledky byly pozitivní.). Nebyly pozorované žádné zásadní vedlejší účinky.

Proč u doplňku stravy v České republice musíme uvádět tak nízké dávkování – je to dáno legislativou, na jednu stranu dávky musí být vyšší než 1 mg, protože to ukládá nařízení Evropské komise, aby jsme mohli používat schválená zdravotní tvrzeni spojené s melatoninem na druhou stranu denní dávka nemůže přesáhnou 2mg jelikož tuto dávku poskytuje nejslabší léčivo na trhu s obsahem stejného melatoninu.

Doporučení moje zní, pokud špatně usínáte doporučuji začít s dávkou 5 mg před spaním.

Pokud však tyto dávky nezabírají samotná nespavost může být sekundárním projevem zhoršeného zdravotního stavu. Uvedu příklad jednoho našeho zákazníka, kterého jsme díky osobnímu kontaktu dokázali dlouhodobě sledovat. Dlouhodobé problémy s nespavostí řešil různými postupy (léčiva, bylinky, bylinné extrakty) a vyzkoušel i melatonin. Byla mu doporučena poměrně vysoká dávka 20 mg avšak ani ta nepřinesla úplný výsledek. V tuto chvíli je jeho stav řešen ve spánkové laboratoři v Olomouci.

Výše uvedené informace je třeba vnímat jako můj osobní názor, který je utvářen informacemi získanými studiem farmaceutických studii poskytnutých regulátorem farmaceutického trhu Státním Ústavem pro Kontrolu Léčiv).

Bc. Roman Krochmalny