Datum minimální trvanlivosti

Rozdíl mezi datem spotřeby a minimální trvanlivosti

Jistě jste se již setkali s pojmy datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti na obalech potravin. Víte však, v čem se liší? Datum spotřeby (někdy se mu také říká datum použitelnosti nebo expirace, zkratka EXP) značí den, měsíc a rok, do kterého by měla být potravina spotřebována. Potraviny, které se rychle kazí, například maso, ryby, mléčné výrobky a pomazánky, mají toto označení, aby se spotřebovaly včas, než se stanou zdravotně závadnými. Doporučuje se, aby tyto potraviny byly skladovány v teplotách 2–4 °C. Po uplynutí data spotřeby by se již neměly konzumovat.

Na druhé straně, potraviny s označením datum minimální trvanlivosti (DMT) mohou být konzumovány i po uplynutí data uvedeného na obale. Většinou se jedná o potraviny, které se nekazí rychle, jako jsou potravinové doplňky, sušené byliny, sušené ovoce, ořechy, superfoods, semínka a tyčinky. Nicméně, po uplynutí data minimální trvanlivosti mohou být tyto potraviny nižší kvality a mohou se změnit jejich vlastnosti, jako jsou například barva, chuť nebo vůně. Proto je důležité pečlivě kontrolovat, zda jsou stále vhodné ke konzumaci. Nejlépe vystihuje definici data minimální trvanlivosti jeho anglický překlad – best before (nejlepší před).

expiraceA co je expirace?

Expirace je vypršení lhůty platnosti, trvanlivosti či účinnosti produktu. Označení expirace (EXP) se nejčastěji používá v souvislosti s léky nebo třeba kontaktními čočkami. Datum expirace označuje konec bezpečného užívání produktu, ale toto platí jen pro určitý typ zboží. Potraviny mají datum minimální trvanlivosti, které je vždy třeba dodržovat, i když se často nepřesně používá termín "expirace". U nás jsou všechny suroviny označeny datem minimální trvanlivosti (DMT).

Pozor na skladování!

Zkráceně řečeno, rozdíl mezi oběma daty spočívá v tom, že datum spotřeby se týká produktů, které mohou být zdravotně závadné po uplynutí data spotřeby, zatímco datum minimální trvanlivosti se týká produktů, které po uplynutí data nejsou zdravotně závadné, ale mohou mít sníženou kvalitu a změněné vlastnosti.

Je důležité dodržovat doporučené podmínky skladování potravin, aby byly co nejdéle použitelné. Pokud jsou suroviny skladovány v suchu, temnu a chladu, vydrží déle. Například u sušeného ovoce nebo ořechů je důležité, aby byly skladovány v nepropustných obalech, které brání navlhnutí a znehodnocení obsahu

Mrazem sušené ovoce vydrží měsíce: