Perspektivy koenzymu Q10

Koenzym Q10 je účinný endogenní antioxidant, který vzniká a působí přímo v těle. Je zároveň nepostradatelnou složkou při tvorbě energie (ATP) v mitochondriích všech buněk. Je všudypřítomný v přírodě a nachází se v téměř každé buňce včetně buněk kožních. 
Už dlouho je známo, že jeho snížené hladiny se objevují při mnohých onemocněních. Na základě tohoto poznatku se doporučuje jeho doplňování při srdečněcévních onemocněních, svalové dystrofi i (slabosti), cukrovce, mužské neplodnosti a jiných potížích. V současnosti se však vytváří nový prostor pro dlouhodobé užívaní koenzymu Q10 ve formě doplňků stravy, zejména v těchto stavech: 

LÉČBA STATINY A KOENZYMEM Q10

Statiny, to je skupina léků, která se užívá ke snížení hladiny cholesterolu, tím i k prevenci infarktu myokardu a mozkové mrtvice. Při jejich dlouhodobém užívaní se však výrazněji snižuje hladina koenzymu Q10 v organizmu. Vysvětlení: účinek některých statinů spočívá v inhibici syntézy (zabrzdění tvorby) kyseliny mevalonové, která snižuje hladinu cholesterolu. Samotná mevalonová kyselina je však potřebná pro syntézu koenzymu Q10. Proto se při dlouhodobém podávaní statinů doporučuje suplementace koenzymem Q10, která tu má logické opodstatnění a je žádoucí.

POZITIVA PŘI LÉČBĚ RAKOVINY

Nové studie vyzdvihují významný pozitivní vliv koenzymu Q10 a jeho možné využití při léčbě rakoviny. Nejnovější studie německých vědců zkoumala vliv chemoterapie (způsob léčby rakoviny velmi účinnými chemickými léky) na plazmatické hladiny koenzymu Q10. Vzhledem k tomu, že koenzym Q10 je antioxidant, se předpokládá, že se jeho koncentrace se po dobu chemoterapeutické léčby následkem vysokého redox-stresu změní. Skutečně se zjistilo drastické zvýšení hodnot koenzymu Q10 v plazmě. Tento vzestup v redukované formě znamená, že dochází k jeho uvolnění z poškozených buněk do plazmy. Ztráta koenzymu Q10 z buněk může být jasným podnětem pro užívání koenzymu Q10 po dobu chemoterapie tak, aby se udrželo optimum energetického potenciálu v buňkách a i jejich aktivní antioxidační stav potřebný pro zotavení organizmu nemocného. Lze to považovat za důvod pro užívání koenzymu Q10 při léčbě rakoviny? Zdá se, že ano. Jedna z nejznámějších forem rakoviny, melanom kůže, se nejběžněji řeší chirurgickým zásahem. I přes dobré výsledky chirurgické léčby je určitým zklamáním, že farmakologická léčba nevede k porovnatelným výsledkům. Nejčastěji používaným lékem při této diagnóze je synteticky připravený interferon (přirozený interferon se vytváří v těle a jeho úlohou je pomáhat při odstraňovaní infekcí a nádorů). V předcházejícím období se dokázalo, že i v buňkách melanomu u pacientů s tímto typem rakovinového bujení se nacházejí nižší koncentrace koenzymu Q10 než ve zdravých buňkách. Po dlouhodobém nepřerušovaném podávání (3 roky) kombinace nízké dávky rekombinantního interferonu alfa-2b dvakrát denně a koenzymu Q10 (400 mg denně) u pacientů s melanomem v I. a II. stádiu po chirurgickém zákroku se toto kombinované užívaní vyhodnotilo na základě návratnosti výskytu onemocnění po pěti letech. Výsledky ukázaly, že dlouhodobé podávání rekombinantního interferonu v kombinaci s koenzymem Q10 vykazuje statisticky významnou sníženou návratnost onemocnění v porovnání s podáváním interferonu samotného. 

SRDCE

Mnoho vědců si už delší dobu uvědomovalo, že v srdečních buňkách po infarktu myokardu je třeba podpořit tvorbu energie a rovnováhu oxidačních a antioxidačních dějů. Když dojde k infarktu na srdci, dodávka krve v postižené části koronární sítě se zastaví a po obnovení dodávky se srdeční buňky mohou poškodit při procesu nazvaném ischemicko-reperfúzní poškození z takzvaného oxidačního stresu. Ve snaze předejít ischemicko-reperfúznímu poškození se zkoumaly mnohé účinné léky, ale i přírodní látky ve formě doplňků stravy (N-acetylcystein, betaglukan a koenzym Q10). Ukázalo se, že tyto látky mají účinnou antioxidační a protizánětlivou kapacitu na zabránění reperfúzního poškození buněk. Z tohoto důvodu se znovu doporučuje dlouhodobé užívaní koenzymu Q10 po překonaném infarktu myokardu na vytvoření vyrovnaného oxidačně-redukčního potenciálu buněk a tvorby energie. 

TINNITUS (HUČENÍ V UŠÍCH)

Tento stav je známý zejména starším lidem. Vyskytuje se často i u mladších lidí a má různé podoby (hučení až pískání), které výrazně ovlivňují kvalitu života. Tinnitus není choroba, ale příznak, to znamená, že je přítomný při více onemocněních. Ve snaze pomoci velkému množství pacientů trpících tímto symptomem se udělala studie, ve které se sledovaly plazmatické hladiny koenzymu Q10 a celková hladina antioxidantů před začátkem suplementace koenzymem Q10, po dobu jeho podávání a nakonec po určeném období podávání. Ukázalo se, že počáteční nízké hladiny se při podání zvýšily a zůstaly dlouhodobě zvýšené u více pacientů. U pacientů, u kterých byl zaznamenán výrazný vzestup hladiny koenzymu Q10, se pozoroval jasný ústup příznaků tinnitu. Dlouhodobé podávání koenzymu Q10 může výrazně snížit projev tinnitu a dokonce vést k jeho úplnému vymizení. 

VYUŽITÍ KOENZYMU Q10 V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

Tento boom je založený na poznatku, že koenzym Q10 jako účinný antioxidant je schopný regenerovat pokožku zevnitř tím, že zabraňuje působení volných radikálů, které svým agresivním působením narušují celistvost buněčných membrán. Narušením buněčných membrán se ve zvýšené míře z buněk ztrácejí kolagen a elastin, což způsobuje, že pokožka ztrácí elasticitu a vytvářejí se na ní vrásky. Kosmetické přípravky s koenzymem Q10 a místním účinkem na pokožku mají mírnou nevýhodu v tom, že dostupnost koenzymu Q10 v pokožce je nižší než při vnitřním podávaní ve formě tablet, kapslí apod. Je to pro nerozpustnost koenzymu Q10 ve vodě, ale i pro širší používaní masťových základů. Zásluhou moderních technologických postupů při přípravě kosmetických krémů se tento nedostatek určitě bude minimalizovat. Na základě tohoto textu můžeme říct, že prostor pro doplnění organizmu koenzymem Q10 se neustále rozšiřuje. Současné stále vyšší zdravotní povědomí obyvatelstva a zodpovědnost za vlastní zdraví vytvářejí předpoklady, že spotřeba doplňků stravy, které výrazně zlepší kvalitu života, průběh chronických onemocnění a celkový zdravotní stav, to všechno se bude neustále zlepšovat. 

Koenzym Q10 naleznete v naší nabídce.