Opatření proti vším

Jak veš dětskou poznáme?

Veš dětská (Pediculus capitis) je parazitický bezkřídlý hmyz, žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Dospělá veš dětská je kolem 3 mm dlouhá, má 3 páry nohou, které jsou opatřeny silnými drápy, kterými se přidržuje vlasů. Samice vši dětské přilepují vajíčka na vlasy, těsně u pokožky.  Délka vajíček je 0,8 mm, jejich barva je bělavá. Z vajíček se líhnou larvy  asi za 7 dní, jsou jen asi 1 mm dlouhé a snadno se přehlédnou. Samičky vší se dožívají 3-5 týdnů a za tu dobu naklade každá 50-150 vajíček. Dospělé vši i jejich larvy se živí pouze krví, kterou sají nejméně 3krát denně. Veš dětská přežívá mimo svého hostitele maximálně 24-48 hodin. Přítomnost živých vší ve vlasech se nazývá pedikulóza.

Jak se veš dětská přenáší?

K přenosu vši dětské dochází pouze při těsném kontaktu vlasů, nejčastěji mezi sourozenci v rodinách, při hrách dětí ve škole apod. Přenos je častější mezi děvčaty, což vyplývá ze způsobu jejich her. Veš dětská nelétá, neskáče a není přenášena větrem.

Jak se napadení vší dětskou  projevuje?

Vši se živí pouze krví, bodnutí silně svědí, škrabáním může docházet k druhotné infekci s impetigem a pyodermií. Děti si zpočátku ani nevšimnou, že jsou napadeny  vší.  Při delším napadení jsou děti bodáním pohybem vší  znepokojovány zejména v noci a  mohou být nevyspalé, unavené a neklidné.  Mohou se vyskytovat i různé alergické reakce.

Jaká je prevence proti vším?

Účinnou prevencí mohou být pouze časté prohlídky vlasů a včasné odvšivení při nálezu živých vší. Prohlídky vlasů a odvšivení dítěte je povinností rodičů výjimečně ošetřujícího lékaře. Důležitá je osvěta. Škola by měla na výskyt vši dětské ve třídě upozornit rodiče všech spolužáků.  Důvodem pro aplikaci jakéhokoliv odvšivovacího přípravku může být jedině nález živých vší. K tomu je nejvhodnější použít speciální hustý hřeben, výstižně nazývaný všiváček.  Napadené děti by měly být neodkladně  odvšiveny, jejich vylučování z kolektivu není vhodné ani nutné. Vhodné je jen vyloučení z dětských aktivit, při nichž dochází k tělesnému kontaktu – tělocvik, tanec apod.

Odvšivovací přípravky  nové generace obsahují dimeticon.

Výskyt vši dětské se v posledních letech výrazně zvyšuje! Za příčinu je považována rezistence vší k insekticidům, které se používají k jejímu hubení. Laboratorní testy  provedené u nás prokázaly rezistenci permethrinu již v roce 1992 a v roce 2004 rezistenci malathionu. Účinnou látkou nové generace odvšivovacích přípravků je dimeticon (4%) a cyclometicon. Obě látky působí  fyzikálně. Pokryjí celý povrch těla vší a tím přeruší jejich životní funkce. Vši během krátké doby hynou. Žádná z uvedených látek se nevstřebává do kůže a nedráždí ji, nezapáchá, mrtvé vši se nemusí vyčesávat, stačí hlavu po osmi hodinách působení umýt. Uvedené látky neusmrcují vajíčka vší a proto je nutné aplikaci opakovat po semi až deseti dnech, po vylíhnutí všech vajíček. Odvšivovací přípravky s těmito látkami se mohou aplikovat alergickým a astmatickm dětem a mohou ho používat i těhotné a kojící ženy. Na dimeticon zatím nebyla zaznamenána žádná rezistence.  (Zdroj:  Rupeš V., Vlčková J.: Veš dětská je stále aktuální, Praktický lékař, 2007, 87/6:333-338.)

Hedrin Spray ONLINE