Afty

Afty jsou velmi časté onemocnění, které postihuje zhruba čtvrtinu populace, častěji ženy než muže. Jejich výsev je nejhojnější v mladším věku, po 30 letech se objevují s mnohem nižší frekvencí.

Afty se vyskytují v několika formách. Nejčastěji se jedná o aftosis minor (vřídky do průměru 1 cm). Vzácněji aftosis herpetifosmis s mnohočetným výsevem drobných aft a aftosis major s ulceracemi velikosti 1-3 cm v průměru.

Afty jsou okrouhlé či oválné, ostře ohraničené vřídky s červeným okrajem a bělavým povlakem, vždy se vyskytují na nerohovějící sliznici dutiny ústní a jsou silně bolestivé. Jejich původ je nejasný. V současnosti se uvažuje o několika příčinných faktorech (genetické, imunologické, psychogenní, virové), žádný z nich však nebyl jednoznačně prokázán. Hojení trvá 1-2 týdny, u velkých lézí je však mnohem delší a komplikovanější.

Afty zasahují do života jedince nejen nepříjemným pálením a bolestí, ale zejména bolestivostí při přijímaní potravy nebo i mluvení. Obtíže jsou většinou závislé na množství a velikosti afty. Bolest nejen neumožňuje přijímat tuhou potravu, ale omezuje i v pracovním, soukromém a společenském životě.

Možnosti terapie jsou omezené a jejich účinnost se velmi různí u jednotlivých pacientů. Z terapie celkové nejčastěji doporučujeme vitaminové doplňky (hlavně řada B), vyvážený pestrý jídelníček, nedráždivá strava (ostré, kořeněné či příliš kyselé potraviny), škodlivé jsou i potraviny dráždící ústní sliznici mechanicky (chipsy, topinky). Velmi důležité je i omezení stresu.

Při akutních obtížích převažuje terapie místní. Obtíže mohou zmírnit kortikoidní látky v orobázi, dále různé desinfekční přípravky (chlorhexidine), které brání druhotné infekci. Při silné bolestivosti je velmi vhodné použití přípravků s lokálně anestetickým účinkem, které sníží bolestivost při jídle. Jejich celodenní aplikace se nedoporučuje. Často dosahují dobrých výsledků také recepty z lidového léčitelství (borůvky, …)

V současné době je na našem trhu dostupný nový přípravek  k terapii aft s revolučním přístupem . Tento přípravek  má velmi snadnou a pohodlnou aplikační formu -  jeho účinná, patentovaná složka Hyben X je umístěna v aplikační tyčince. Mezi další pozitiva patří výrazně zkrácená doba hojení (několik dnů). Bez terapie se afty hojí až několik týdnů (podle hloubky a velikosti ulcerace). Hyben X po aplikaci snižuje bolestivost postižené oblasti. Po použití se na ošetřeném vřídku vytvoří bariera, která vřídek chrání mechanicky, brání druhotné infekci a usnadňuje tvorbu nového slizničního povrchu, tedy hojení.

Je až neuvěřitelné, že ty drobné vřídky na ústní sliznici mohou tak krutě bolet. Rozumná péče Vám může pomoci trápení s afty zmírnit a vhodně vybrané doplňky dokážou snižovat výskyt aftů a urychlit jejich zhojení.

Online prodej OralMedic