Lacalut aktiv systém

Zubní kaz

Je infekčním onemocněním dutiny ústní, na jehož vzniku se podílí více faktorů. Pro vznik zubního kazu je zapotřebí především přítomnost vnímavého povrchu zubu, mikrobiálního povlaku (obsahuje bakterie) a častý přívod cukrů. Zubní kaz začíná demineralizací zubní skloviny v povrchových vrstvách. Bakterie, které jsou přítomny v zubním plaku (biofilmu) metabolizují cukry a produkují velké množství kyselin, které zahajují tvorbu zubního kazu. Při vyšetření pak nacházíme křídově bílé skvrny na povrchu zubu. V počátečním stádiu demineralizace, je možno za určitých podmínek, tento proces zastavit a sklovinu opět remineralizovat .Pokud nepříznivé podmínky i nadále trvají, postupuje kaz do hlubších vrstev a postihuje další části zubu - zubovinu (dentin) a posléze zubní dřeň.

Účinný boj proti zubnímu kazu zahrnuje:
● rozrušování a mechanické odstraňování zubního povlaku pomocí zubního kartáčku 
● omezený přísun cukrů 
● aplikace látek s desinfekčním účinkem, které fyzicky likvidují bakterie plaku (účinek zubních past a ústních vod je pomocný, pomáhá zvýšit efektivitu mechanické očisty zubním kartáčkem) 

Gingivitida a parodontitida

Bakterie plaku, které se v ústech vyskytují v podobě biofilmu jsou považovány (mimo jiné) za příčinu vzniku zánětlivé gingivitidy a parodontitidy 

Gingivitida = zánět dásní 
Parodontitida = lidově parodontóza, je bakteriální zánět podpůrných tkání zubů (odborně parodontu, který zahrnuje dáseň, kostěná zubní lůžka a vazivovou tkáň obsahující závěsné vazy a vyplňující štěrbinu mezi zubem a kostěným lůžkem) 

Gingivitida (zánět dásní)
Jedná se o běžné onemocnění dásní, jímž trpí až 80 % dospělé populace. Existují určité rizikové skupiny, mezi něž patří diabetici, těhotné ženy, osoby užívající orální antikoncepci či některé specifické léky (antiepileptika, blokátory kalciových kanálů) 

Příznaky gingivitidy

Dásně jsou zanícené, rudé, oteklé, snadno krvácí a většinou nebolí. Krvácivost dásní je nejčastějším příznakem, který pacienty přivede k zubnímu lékaři (dostavuje se zpravidla při čištění zubů, při jídle a jen zřídka je spontánní). Závažnost postižení dásní určuje lékař (zubní hygienistka) pomocí speciálních indexů (PBI, GI)
Pro svou kontrolu se mohou pacienti řídit podle jednoduchého pravidla: silně krvácející dásně vypovídají o špatné ústní hygieně a zánětu, dásně, které nekrvácí, vypovídají o optimální ústní hygieně a zdravé gingivě (dásni). 

PBI - papillary bleeding index - v překladu znamená index krvácející papily. Slouží především k individuálnímu vyšetření stavu gingivy (dásně), k motivaci pacienta, a je vhodný pro dokumentaci úspěchu či neúspěchu v průběhu léčby zánětu. Tento index hodnotí přítomnost a intenzitu krvácení papil trojúhelníkovitý výběžek dásně mezi zuby). Vyšetřuje se pomocí speciální sondy. Krvácení různé intenzity nás nepřímo informuje o přítomnosti plaku a zánětu. Vyšetřujeme všechny papily v jednotlivých kvadrantech chrupu a hodnotíme intenzitu krvácení 5-ti stupni: 0 - papila nekrvácí, 1 - na okraji vyšetřované papily se objeví jediný krvácející bod, 2 - více krvácejících bodů, anebo body splývají do jedné linie, 3 - krev vyplňuje mezizubní prostor, 4 - po sondování se vytváří kapka, která stéká do okolí. Součet zaznamenaných hodnot udává tzv. číslo krvácení. Index (PBI) se pak počítá podle vzorce číslo krvácení / počet vyšetřených papil. K motivaci pacienta je vhodnější zaznamenat spíše součet než hodnotu průměrnou. Pokles výsledného skóre po instruktáži hygieny a opakovaném vyšetření značí zlepšení hygieny pacienta a ústup zánětu!. Za ideální se považuje součet krvácivosti papil do dvaceti. 

Léčba a prevence spočívá v důsledné ústní hygieně (mechanické očištění zubním kartáčkem doplněné použitím pasty a výplachem ústní vodou) 
Gingivitida se dá vyléčit bez následků.

Parodontitida

Parodontitida patří spolu se zubním kazem k nejrozšířenějším chorobám. Bez včasné léčby tohoto onemocnění dochází ke značné devastaci chrupu. Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubu, kterému často předchází zánět dásní. Organismus reaguje na infekci vytvářením látek způsobujících destrukci vaziva přiléhajícího k zubu a rozkladem kosti v okolí, tělo vnímá v konečné fázi zánět jako problém, který řeší snahou o jeho vyloučení. 
Převážná část onemocnění začíná po 30. roce věku pacienta, u kuřáků je tento stav asi 5x častější než u nekuřáků. Nebezpečí parodontitidy spočívá především v jejím bezbolestném průběhu. 

Příznaky parodontitidy

Ustupující dásně, krvácení, zápach z úst, viklavost a putování zubů, v konečné fázi jejich ztráta. (ověření diagnózy provede zubní lékař pomocí rentgenového vyšetření) 
Léčba a prevence spočívá opět v důkladné ústní hygieně (kombinace vhodného kartáčku, pasty a ústní vody), pravidelném profesionálním odstraňování naddásňového a poddásňového zubního kamene zubním lékařem nebo zubní hygienistkou a v některých případech léčba chirurgická. 
Léčba parodontitidy je obtížná a zdlouhavá, vyžaduje vždy perfektní spolupráci pacienta a zubního lékaře, popřípadě hygienistky. 
Nutná jsou mimo předešlá doporučení pravidelná čištění parodontálních kapes 2 -3x ročně (parodontální kapsa neboli chobot = štěrbinovitý prostor, který se vytváří mezi stěnou dásně a kořenem zubu). 
Na rozdíl od gingivitidy parodontitida způsobuje poškození trvalé a nevratné. Pokud se parodontitida podchytí v samotném začátku ústupu kosti, proces se dá zastavit a daný stav udržet po dlouhou dobu. 

Proč používat zubní kartáček, pastu i ústní vodu jedné řady – Lacalut aktiv systém?

Odstraňování zubního povlaku je důležité nejen pro ústní, ale i celkové zdraví pacienta. Účinek zubních past a vod je pomocný, pomáhá však zvýšit efektivitu mechanické očisty zubním kartáčkem. Použití kombinace různých řad výrobků může vést k vzájemnému potlačení účinných látek v nich obsažených. Proto je vhodné používat zubní výrobky jedné řady. 
Řada ústní hygieny Lacalut aktiv zahrnuje zubní pastu, zubní kartáček a ústní vodu, která ideálně doplňuje systém každodenní ústní péče a svým principem účinku a dále zesiluje působení zubní pasty. Řada vytváří komplexní systém pro ochranu zubů před zánětem dásní doprovázeným krvácením a vznikem parodontózy. 
 

Zubní pasta Lacalut aktiv

Slouží k usnadnění odstranění plaku a jako nosič léčebných prostředků. Účinné látky obsažené v této zubní pastě slouží jak k prevenci zubního kazu, tak k profylaxi gingivitidy (zánět dásní) a parodontitidy (zánět podpůrných tkání zubu). 
Mezi nejvýznamnější látky se specifickým účinkem v zubní pastě Lacalut aktiv patří tyto: 
V prevenci zubního kazu se uplatňuje fluoridová složka. Ta je v zubní pastě Lacalut aktiv zastoupena fluoridem hlinitým. Fluoridy patří mezi minerály, které se zabudovávají do struktury zubní skloviny. Sklovina, která je posílená fluoridovými ionty je odolnější vůči působení kyselin a zub je tak do určité míry chráněný před účinkem bakterií, které způsobují kaz. Fluoridy mají rovněž lehce antibakteriální účinek. 
Antimikrobiální účinek je v pastě zastoupen další významnou látkou, kterou je chlorhexidin. Ten je považován za jednu z nejefektivnějších a nejspolehlivějších látek v boji proti zubnímu plaku. 
Tato pasta je výjimečná obsahem aluminiumlaktátu.Jedná se o sůl kyseliny mléčné, která má stahující, bílkoviny koagulující (srážející) a krvácení zastavující účinky. Na povrchu dásně vytvoří koagulační membránu, která chrání dásně před vnějším podrážděním po cca 3 -4 hodiny, to vede k zastavení zánětu a útlumu bolesti. 
Alantoin a obsahová látka heřmánku bisabolol působí hojivým a zklidňujícím účinkem. 

Klinická studie zubní pasty Lacalut aktiv

V roce 2006 provedla Univerzitní klinika ve Freiburgu klinickou studii, ve které byla zkoumána klinická účinnost zubní pasty Lacalut aktiv na tvorbu zubního povlaku a zánět dásní. Studie měla 59 účastníků a trvala 6 měsíců. Účastníci museli splňovat určitá vstupní kritéria: věk 18 - 20, stav chrupu - více než 20 zubů bez vyjímatelných zubních náhrad a gingivitis (zánět dásní). Po vyhodnocení sledovaných parametrů ( především Gingiva index a Plaque index ) bylo zjištěno, že složení zubní pasty Lacalut aktiv vykazuje výrazný účinek proti krvácení dásní a zlepšení jejich celkového stavu. Gingiva index vykázal redukci ve výši 60%, Plaque index ve výši 11%. Oba tyto indexy se používají s velkou oblibou pro epidemiologické studie, nikoliv pro běžnou klinickou praxi. 
Gingiva index ( GI ) - hodnotí přítomnost a intenzitu zánětu dásní jak vizuálně, tak po sondáži. 0 - zánět nezjistitelný, 1 - zánět mírný ( nevýrazná změna barvy), dáseň nekrvácí na podráždění sondou, 2 - zánět střední (zarudnutí a otok dásně), dáseň krvácí na podnět, 3 - zánět těžký (zarudnutí, otok, popř. vředovitý rozpad dásně ), dáseň krvácí spontánně 
Čím je vyšší hodnota tohoto indexu, tím je zánět dásní závažnější !!! 
Plague index ( PI ) - informuje nás o přítomnosti a množství plaku. Kvantifikuje roztokem erytrozinu obarvený zubní povlak. 0 - bez známek obarvení, 1 - jednotlivé plakové skvrny na krčkovém okraji zubu, 2 - úzký barevný lem na krčkovém okraji zubu, 3 - zbarvení do 1/3 klinické korunky, 4 - zbarvení do 2/3 klinické korunky, 5 - zbarvení z více než 2/3 klinické korunky. 
 

Ústní voda Lacalut aktiv

Zůstávající a neefektivně odstraněný zubní plak je hlavní příčinou zánětu dásní a posléze závěsného aparátu. Ústní voda, která tvoří doplněk zubní hygieny, účinně rozrušuje již vzniklý zubní povlak a brání tvorbě nového. Podporuje vhodnou mikroflóru v dutině ústní a její použití je vhodné jak u pacientů s fixními pomůckami, tak u pacientů s náhradami snímatelnými. Obsahuje aluminiumlaktát se stahujícím účinkem, a chlorhexidin, který brání růstu plakotvorných bakterií. 
Při kombinovaném použití obou přípravků ústní voda Lacalut aktiv zvyšuje účinek zubní pasty Lacalut aktiv. Pacientům se doporučuje vyplachovat touto ústní vodou před vyčištěním zubů, a kdykoliv během dne. 

Zubní kartáček Lacalut aktiv

Používá se k mechanickému odstranění zubního plaku, který je příčinnou nejen zubního kazu, ale i onemocnění dásní a podpůrných tkání zubu (gingivitis a parodontitis). Štětiny zubního kartáčku jsou zhotoveny z patentovaného mikrovlákna. Vlákna mají dvojí délku a kuželovitý tvar se zaoblenými špičkami. Speciálně zašpičatělé štětiny pronikají hluboko do mezizubního prostoru a umožňují tak důkladně čistit tam, kde běžné kartáčky nedosáhnou. Zároveň důkladně a šetrně vyčistí povrch zubu. Malá hlavice kartáčku prokazatelně zlepšuje přístup k čištěným plochám. Jedná se o kartáček s měkkými vlákny (typ soft). Měkké kartáčky jsou doporučovány proto, aby vyčistily kritická místa bez přílišného tlaku, který způsobuje především u pečlivých pacientů nepříjemné a neestetické obnažení zubních krčků a traumatizaci (poranění) dásně. 

Online výrobky Lacalut