Physiomer - záruka volného dýchání

Physiomer® je přírodní přípravek určený k léčbě akutní i alergické a chronické rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin nejrůznějšího původu.
Přípravek mohou používat děti již od 2 týdnů, ale i dospělí.
Obsahuje přírodní sterilní mořskou vodu s 80 známými minerály a stopovými prvky, které se přirozeně vyskytují v mořské vodě. Produkt pochází z Francie, z chráněné oblasti Saint-Malo na pobřeží Bretaně. V této oblasti se mísí studené vody Atlantického oceánu s teplým Golfským proudem a při silném proudění vody dochází přirozenou cestou k jejímu čištění, okysličování a obohacení různými živinami.

Díky výjimečnému patentovanému výrobnímu procesu se Physiomer® vyrábí bez konzervačních a chemických látek. Může se používat několikrát denně bez obav z vedlejších účinků nebo rizika poškození nosní sliznice a vytvoření návyku

Mechanismus léčby spočívá v osmotickém efektu, kdy dojde ke snížení otoku v nosních cestách, a v dalších, dosud nejasných mechanismech interakce s jednotlivými mediátory zánětu.

Účinek léčby je dán složením přípravku a koncentrací solí.

V současné době je dostupný:

  • Izotonický roztok obsahuje 9 g/lPhysiomer® Baby pro děti od 2 týdnů
  • Physiomer® Kids pro děti od 3 let
  • Physiomer® Gentle Jet
  • Hypertonický roztok obsahuje 22 g/lPhysiomer® Alergie a nosní dutiny pro děti od 6 let

Izotonický roztok 9g/l
Používá se u akutních rým, dále u opakovaných a déletrvajících rým s převahou sekrece a to jak léčebně tak preventivně. Odstraňuje nadbytečný hlen, nečistoty a dráždivé látky z nosní sliznice v případě nosní sekrece. Zvlhčuje nosní sliznici a pomáhá potlačit nosní infekci.

Snižuje riziko přechodu nosní infekce do vedlejších nosních dutin a do středouší.

V České republice byla provedena v roce 2006 multicentrická studie na léčbu a prevenci opakovaných rým u 401 dětí mezi 6.-10. rokem věku. Byly srovnávány 2 skupiny pacientů s běžnou léčbou infektu - první skupina měla antipyretika (léky proti horečce), anemizační nosní kapky, mukolytika (léky na lepší odkašlávání) i antibiotika – vše podle potřeby plus Physiomer® izotonický roztok zpočátku 6x denně, mimo akutní infekt 3x denně. Druhá skupina měla tytéž léky bez použití Physiomeru®. Aplikace Physiomeru® a celé sledování bylo prováděno 3 měsíce v zimním období roku. V první skupině s Physiomerem® došlo k rychlejšímu ústupu akutních potíží a následně k menší frekvenci opakovaných infektů horních dýchacích cest než u druhé skupiny bez Physiomeru®.

Hypertonický roztok 22 g/l

Používá se u déletrvajících rým a u chronických alergických, nealergických rým, zánětů vedlejších nosních dutin s převahou nosní obstrukce – tedy u ztíženého dýchání nosem v důsledku zduření nosní sliznice zánětem.

Podle multicentrické studie, uskutečněné na 9 pracovištích České republiky na jaře roku 2005 u 256 pacientů nad 12 let věku, kteří v době zapojení do studie užívali intranazální kortikoidy (nosní sprej) déle než 4 měsíce, došlo u skupiny pacientů, kteří 6 týdnů aplikovali hypertonický roztok Physiomeru®, k významnému snížení nutnosti aplikace intranazálních kortikoidů a k redukci příznaků zánětu, zejména ke zlepšení dýchání nosem.

PHYSIOMER® - VYZKOUŠEJTE – UVIDÍTE - UVĚŘÍTE

V posledních letech se roztrhl příslovečný pytel s řadou přírodních přípravků v léčbě akutních či chronických respiračních onemocnění. Jedním z nich jsou roztoky mořské vody, které byly do loňského roku dostupné vesměs jako isotonické roztoky (roztoky o obsahu solí kolem 9 g/l). Isotonicita roztoků byla obvykle dosahována ředěním roztoku mořské vody.

Od roku 2006 vstoupil na český a slovenský trh přípravek Physiomer® Alergie a nosní dutiny. Physiomer® byl uveden ve Francii jako jeden z prvních produktů tohoto druhu před přibližně 20 lety a stále si v Evropě udržuje vedoucí postavení. Tato skutečnost je dána jednak spokojeností zákazníků používajících Physiomer®, ale i kontinuálním výzkumem mechanismů účinku a potřeb zákazníků (lékařů i pacientů), na jejichž základě je přípravek inovován a produktové řady doplňovány.

Physiomer® Alergie a nosní dutiny je neředěný, hypertonický roztok mořské vody, obsahující 22 g solí na 1 litr. Požadovaný obsah solí je docílen elektroforeticky. Výhodou rovněž je, že přípravek zůstává sterilní i po otevření a to po celou dobu použitelnosti.

Jaké jsou vlastnosti hypertonického roztoku?

Hypertonický roztok mořské vody působí

  • Dekongesci (zmírnění otoku), což přispívá k pocitu uvolnění nosu a obnovení dýchání nosem.
  • Redukci viskozity (vazkosti) nosního sekretu, který může být lehčeji vysmrkán.
  • Pozitivně ovlivňuje mukociliární aparát (řasinky) a tím přispívá k obnovení samočisticích schopností nosní sliznice.
  • Antibakteriální účinek je dán zvýšením buněčné imunitní odpovědi.
  • Použití hypertonického roztoku je vhodné u těch nemocných, kde je přítomen akutní nebo chronický otok a kde lze předpokládat slizniční změny, např. u chronické rýmy, zánětu dutin, alergické rýmy a dalších stavů.

V posledních letech bylo v renomovaném zahraničním tisku publikováno několik klinických studií, které popisovaly účinnost a snášenlivost u řady patologických stavů dětí i dospělých. Studie prokazují zlepšení symptomů a snížení potřebné medikace u sezónní alergické rýmy, ale i u nemocných s chronickým zánětem dutin. Účinky jsou spojeny rovněž se zlepšením kvality života. Nesmírnou výhodou roztoků, včetně přípravku Physiomer®, je jejich vynikající snášenlivost i při dlouhodobém užívání.

Není ovšem nad vlastní zkušenosti. Osobně jsem (jako většina lékařů vychovaných „klasickou“ medicínou) k takovým přípravkům měla značnou nedůvěru. Na druhé straně měl ale můj syn v pěti letech pořádně zaděláno na chronický zánět dutin. Jeho zdravotnímu stavu a klidu rodičů nepřidávaly 3 – 5 akutních sinusitid do roka, léčených širokospektrými antibiotiky. Když mi pediatr nesměle (velmi dobře si vědom mého vztahu k parafarmaceutikům) navrhl aplikaci roztoku Physiomer®, rezignovaně jsem souhlasila. Po několika dnech pravidelné aplikace jsem se nestačila divit. Syn začal vysmrkávat nevábně vyhlížející, zelenohnědé tkanice s tuhými kousky a to v době, kdy byl bez výraznějších obtíží. Od té doby pravidelně posíláme nos k moři, když se objevují první známky nachlazení. Výraz zánět dutin jsme škrtli z našeho slovníku.

Online prodej zde